Gal. 5:1 (NBG) - Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn