Ps. 5:2-4 (NBV) - Hoor mijn woorden HEER
Spr. 6:6-11 (NBV) - Ga naar de mieren, luiaard
Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Zach.14:9 (NBG) - En de HERE zal koning worden
Zach. 9:9 (NBG) - Jubel luide, gij dochter van Sion
Op. 5:10 (HSV) - U hebt ons tot koningen en priesters gemaakt