Luc.1:37 (NBG) - Want geen woord, dat van God komt
Judas 24-25 (VH) - Hem nu die machtig is
2 Tim.1:7-8 (NBG) - Want God heeft ons niet gegeven
Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
2 Cor. 12:9 (NBV) - Je hebt niet meer dan mijn genade nodig
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 28:7 (NBG) - De HERE is mijn kracht en mijn schild
Jes. 40:31 (NBG) - Maar wie de HERE verwachten
Ps. 138:3,5-6 (NBG) - Ten dage dat ik riep