Luc. 9:23-24 (NBG) - Indien iemand achter Mij wil komen
Gal. 2:20 (HSV) - Ik ben met Christus gekruisigd