Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde