Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 42:9 (NBG) - Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid
Ps. 103:1-5 (HSV) - Loof de HEERE, mijn ziel
Spr. 4:23 (NBG) - Behoed uw hart boven al wat te bewaren is
Mr. 10:45 (NBG) - Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen
Luc. 9:23-24 (NBG) - Indien iemand achter Mij wil komen
Joh. 3:16 (NBG) - Want alzo lief heeft God de wereld
Joh. 6:68-69 (NBG) - Here, tot wie zullen wij heengaan?
Joh. 8:12 (NBG) - Ik ben het licht der wereld
Joh. 17:3 (NBG) - Dit nu is het eeuwige leven
Jn. 3:16 (Frans) - Car Dieu a tant aimé le monde
Rom. 8:1-2 (NBG) - Zo is er dan nu geen veroordeling
Rom. 6:23 (NBV) - Het loon van de zonde
2 Cor. 5:15 (HSV) - En Hij is voor allen gestorven
Gal. 2:20 (HSV) - Ik ben met Christus gekruisigd
Heb. 7:25 (NBG) - Daarom kan Hij ook volkomen behouden
Heb. 13:5-6 (NBV) - Laat uw leven niet beheersen door geldzucht
1 Joh. 5:11-12 (NBG) - God heeft ons eeuwig leven gegeven
1 Joh. 5:12 (NBV) - Wie de Zoon heeft, heeft het leven