1 Cor. 6:19-20 (NBG) - Of weet gij niet, dat uw lichaam
1 Thes. 5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes