Ps. 5:8-9 (NBV) - Ik mag door Uw grote liefde
Ps. 143:8-10 (NBV) - Laat mij in de morgen Uw liefde horen
Ps. 92:2-3, 13-16 (NBV) - Het is goed de HEER te loven
Ps. 13 (NBV) - Hoe lang nog, HEER
Spr. 3:3-4 (NBG) - Dat liefde en trouw u niet verlaten
Jer. 31:3 (NBG) - Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde
Hos. 12:7 (NBG) - Gij dan, keer tot uw God terug
Sef. 3:17 (NBG) - De HERE, uw God, is in uw midden
Joh. 3:16 (NBG) - Want alzo lief heeft God de wereld
Jn. 3:16 (Frans) - Car Dieu a tant aimé le monde
Rom. 5:8 (NBG) - God echter bewijst zijn liefde
Rom. 13:10 (NBG) - De liefde doet de naaste geen kwaad
Rom. 5:5 (HSV) - En de hoop beschaamt niet
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
Fil. 1:9-11 (NBV) - En ik bid dat uw liefde blijft groeien
2 Tim. 2:2 (NBG) - Schuw de begeerte der jeugd
1 Joh. 4:18,16 (NBG) - Er is in de liefde geen vrees