Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Jer. 31:3 (NBG) - Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde
Joh. 21:17 (NBG) - Here, Gij weet alles
Joh. 14:23 (NBG) - Indien iemand Mij liefheeft
Joh. 13:34-35 (NBG) - Een nieuw gebod geef Ik u
1 Joh. 3:18 (NBG) - Kinderkens, laten wij liefhebben
Rom. 8:28 (NBG) - Wij weten nu dat God alle dingen
1 Joh. 3:23 (NBG) - En dit is zijn gebod: dat wij geloven