Mr. 10:45 (NBG) - Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen