Col. 1:13-14 (NBG) - Hij heeft ons verlost uit de macht
Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht