Joh. 1:12-13 (VH) - Maar allen die Hem hebben aangenomen
1 Joh. 3:23 (NBG) - En dit is zijn gebod: dat wij geloven
Col. 3:17 (NBG) - En al wat u doet, in woord of in werk
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Jes. 12:4 (NBV) - Loof de Heer, roep Zijn naam uit
Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest
Zach.14:9 (NBG) - En de HERE zal koning worden
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht
Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Jes. 43:1 (NBG) - Vrees niet, want Ik heb u verlost
Jes. 43:1 (NBV) - Wees niet bang
Ps. 68:5 (NBG) - Zingt God, psalmzingt Zijn naam
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Ps. 91:14-16 (NBG) - Omdat hij Mij zeer bemint
Ps. 105:1-5 (NBG) - Looft de HERE, roept zijn naam aan