Rom. 13:10 (NBG) - De liefde doet de naaste geen kwaad