Jes. 55:6 (NBG) - Zoekt de HERE terwijl Hij Zich laat vinden
Fil. 4:5 (HSV) - Uw welwillendheid