2 Kron. 16:9 (HSV) - Want de ogen van de HEERE
Ps. 121 (NBV) - Ik sla mijn ogen op naar de bergen
Ps. 145:15-16 (NBG) - De ogen van alle mensen kijken naar U uit