Spr. 4:23 (NBG) - Behoed uw hart boven al wat te bewaren is