Mic. 6:8 (NBG) - Hij heeft u bekend gemaakt, o mens