Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 119:9-11 (NBG) - Waarmede zal de jongeling zijn pad
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Jer. 6:16 (NBG) - Gaat staan aan de wegen en ziet