Op. 5:10 (HSV) - U hebt ons tot koningen en priesters gemaakt