Ps. 68:5 (NBG) - Zingt God, psalmzingt Zijn naam
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Jes. 12:2-3 (NBG) - Zie, God is mijn heil