Ps. 97:11-12 (NBG) - Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid
Ps. 5:12-13 (NBG) - Maar verheugen zullen zich allen
Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren
Spr. 4:18 (NBG) - Het pad der rechtvaardigen
Spr. 31: 8,9 (NBV) - Spreek voor hen die weerloos zijn
Zach. 9:9 (NBG) - Jubel luide, gij dochter van Sion
Rom. 3:23-24 (NBG) - Want allen hebben gezondigd
Rom. 5:1 (NBG) - Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof
1 Cor. 1:30 (NBG) - Maar uit Hem is het
Fil. 4:8 (HSV) - Bedenk al wat waar is
1 Joh. 2:1,2 (NBG) - En als iemand gezondigd heeft