Ps. 50:15 (NBV) - Roep mij te hulp
Luc. 19:10 (NBG) - Want de Zoon des mensen is gekomen