Ps. 95:1 (NBG) - Komt, laat ons jubelen voor de HERE
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 40:1-5 (NBG) - Vurig verwachte ik de HERE
Ps. 61: 3-4 (NBG) - Omdat mijn hart bezwijkt
Ps. 73:25-26 (NBV) - Wie buiten U heb ik in de hemel?
Ps. 94:17-19,22 (NBV) - Had de HEER mij niet geholpen
Ps. 92:2-3, 13-16 (NBV) - Het is goed de HEER te loven
Ps. 62:6-9 (NBG) - Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God
Jes. 26:4-5 (NBG) - Standvastige zin bewaart Gij