Ps. 134:3 (NBG) - De Here zeeg’ne u uit Sion
Ps. 133 (Frans) - Voici qu’il est agréable
Jes. 51:11 (NBV) - Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug
Zach. 9:9 (NBG) - Jubel luide, gij dochter van Sion