Dan. 11:32 (NBG) - Het volk dat zijn God kent
1 Cor. 16:3-4 (NBV) - Wees waakzaam, volhard in het geloof
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren