Jes. 30:15 (NBG) - Door bekering en rust
Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten