1 Cor. 6:19-20 (NBG) - Of weet gij niet, dat uw lichaam