Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren