Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen