Mic. 7:7-8 (NBG) - Maar ik zal uitzien naar de HERE