1 Joh. 1:9 (NBG) - Indien wij onze zonden belijden