Ef. 4:32 (NBG) - Weest jegens elkander vriendelijk
Col. 1:13-14 (NBG) - Hij heeft ons verlost uit de macht