Jes. 43:1 (NBG) - Vrees niet, want Ik heb u verlost
Sef. 3:17 (NBG) - De HERE, uw God, is in uw midden