Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd
1 Joh. 5:20 (HSV) - Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is