Ps. 28:7 (NBG) - De HERE is mijn kracht en mijn schild
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 56:4-5 (NBG) - Ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U
Ps. 37:3-6 (NBG) - Vertrouw op de HERE en doe het goede
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 40:1-5 (NBG) - Vurig verwachte ik de HERE
Ps. 91:2 (Het Boek) - U bent mijn schuilplaats, mijn vesting
Ps. 25:14-15 (HSV) - Vertrouwelijk gaat de HEERE om
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Ps. 62:6-9 (NBG) - Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God
Spr. 29:25 (NBG) - Vrees voor mensen spant een strik
Spr. 16:1-3 (NBV) - Een mens stelt zich veel vragen
Spr. 3:5-7 (NBG) - Vertrouw op de Here met uw ganse hart
Jes. 26:4-5 (NBG) - Standvastige zin bewaart Gij
Jes. 12:2-3 (NBG) - Zie, God is mijn heil
Jes. 30:15 (NBG) - Door bekering en rust
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest
Jer. 17:7 (NBG) - Gezegend is de man die op de HERE
Hd. 16:31 (NBG) - Stel uw vertrouwen in de Here Jezus
2 Tim. 1:12 (NBG) - Want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen