Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 40:1-5 (NBG) - Vurig verwachte ik de HERE
Ps. 62:6-9 (NBG) - Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God
Jes. 40:31 (NBG) - Maar wie de HERE verwachten
Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten
2 Pet. 3:13 (NBG) - Wij verwachten echter naar zijn belofte
2 Pet. 3:13-14 (HSV) - Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte