1 Cor. 10:12-13 (NBG) - Daarom, wie meent te staan