1 Joh. 2:1,2 (NBG) - En als iemand gezondigd heeft