Joh. 12:26 (NBG) - Indien iemand Mij wil dienen
Col. 2:6 (NBV) - Volg de weg van Christus Jezus