Ps. 4:9 (NBG) - In vrede zal ik mij te ruste begeven
Eph.1:2 (Engels) - Grace be to you
2 Tim. 2:2 (NBG) - Schuw de begeerte der jeugd
Rom. 5:1 (NBG) - Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Jes. 9:1,5,6 (NBV) - Het volk dat in duisternis ronddoolt
Joh. 14:27 (NBG) - Vrede laat Ik u
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope
Jes. 26:4-5 (NBG) - Standvastige zin bewaart Gij