Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 97:11-12 (NBG) - Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid
Ps. 94:17-19,22 (NBV) - Had de HEER mij niet geholpen
Ps. 43:3-5 (NBG) - Zend Uw licht en Uw waarheid
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Jes. 64:5 (NBG) - Gij komt hem tegemoet
Jes. 51:11 (NBV) - Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug
Sef. 3:17 (NBG) - De HERE, uw God, is in uw midden
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope