Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest