Ef. 4:32 (NBG) - Weest jegens elkander vriendelijk