1 Joh.3:21-22 (NBG) - Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt