Hooglied (NBG) - Mijn geliefde is afgedaald
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Joh. 15:5 (NBG) - Ik ben de wijnstok
Ps. 92:2-3, 13-16 (NBV) - Het is goed de HEER te loven