Ps. 92:2-3, 13-16 (NBV) - Het is goed de HEER te loven
Hooglied (NBG) - Mijn geliefde is afgedaald
Joh. 15:5 (NBG) - Ik ben de wijnstok
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
Fil. 1:9-11 (NBV) - En ik bid dat uw liefde blijft groeien