Op. 4:11 (NBG) - Gij, onze Here en God, zijt waardig