Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 86:11 (NBG) - Leer mij, HERE, uw weg
Ps. 26:2-3 (NBG) - Toets mij, HERE, en beproef mij
Ps. 43:3-4 (NBV) - Zend uw licht en uw waarheid
Ps. 43:3-5 (NBG) - Zend Uw licht en Uw waarheid
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
1 Joh. 3:18 (NBG) - Kinderkens, laten wij liefhebben
1 Joh. 1:5-7 (NBG) - God is licht en in Hem