Ps. 5:2-4 (NBV) - Hoor mijn woorden HEER
Ps. 27:4, 8,11,13-14 (NBG) - Eén ding heb ik van de HERE gevraagd
Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten
Hos. 12:7 (NBG) - Gij dan, keer tot uw God terug
Mic. 7:7-8 (NBG) - Maar ik zal uitzien naar de HERE