Ps. 86:11 (NBG) - Leer mij, HERE, uw weg
Ps. 26:2-3 (NBG) - Toets mij, HERE, en beproef mij
Ps. 131 (NBG) - HERE mijn hart is niet hovaardig
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Jes. 50:10 (NBG) - Wie onder u vreest de HERE
Joh. 8:12 (Het Boek) - Ik ben het licht van de wereld
1 Joh. 1:7 (NBG) - Maar indien wij in het licht wandelen
1 Joh. 1:5-7 (NBG) - God is licht en in Hem