Spr. 9:10 (NBG) - De vreze des HEREN is het begin
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom
1 Cor. 1:30 (NBG) - Maar uit Hem is het
Col. 3:16 (NBV) - Laat Christus woorden